Kategoria: Zdrowe nawyki
Opublikowano: 14.09.2023
Aktualizacja: 21.09.2023

Będąc świadomym i aktywnym pacjentem, możesz mieć wpływ na system opieki zdrowotnej

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Do czego masz prawo?

Jako pacjent masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • tajemnicy informacji oraz uzyskania informacji o swoim zdrowiu
 • dostępu do dokumentacji medycznej
 • poszanowania intymności i godności
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych (Szpital oraz każdy inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie).

Więcej o prawach pacjenta możesz przeczytać na stronie Prawa Pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta (link otwiera się w nowej karcie)

Czy przysługują Ci uprawnienia szczególne?

Niektórym pacjentom (np. kobietom w ciąży lub zasłużonym honorowym dawcom krwi) przysługują uprawnienia szczególne. Zakres takich uprawnień różni się w zależności od tego, do jakiej grupy należysz. Aby skorzystać z przysługujących uprawnień, musisz przedstawić dokument, który potwierdzi Twoje prawa.

Więcej informacji na temat uprawnień dla poszczególnych grup znajdziesz na stronie  Uprawnienia szczególne|Narodowy Fundusz Zdrowia (link otwiera się w nowej karcie)

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli:

 • wobec Ciebie zostały naruszone prawa pacjenta, to możesz sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00)
 • masz trudności z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możesz to zgłosić w oddziale wojewódzkim NFZ (bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu).
 • uważasz, że lekarz działał niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub zasadami etyki, możesz to zgłosić Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Do pobrania

Prawa pacjenta (ulotka)

PDF, 831 KB