dobre prakyki

zbiór

Zbiór przykładów dobrych praktyk zarządczych w podmiotach leczniczych

 

logonfz

W ramach projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Polską Federacją Szpitali przygotowywany jest Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechnienie tych z rozwiązań, które mogą być uznane za dobre praktyki zarządcze.

Na obecnym etapie projektu przedstawiamy Państwu Zbiór dobrych praktyk zarządczych w szpitalach. Składa się on z części opisowej oraz Kart Dobrych Praktyk, w ramach których wyodrębniono praktyki w zakresie:

  1. Zarządzania ogólnego.
  2. Zarzadzania kadrami.
  3. Zarządzania IT.
  4. Zarządzania częścią medyczną.
  5. Zarządzania innowacjami.

W ramach projektu przewidziana jest dalsza rozbudowa Kodeksu o kolejne praktyki – dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania tych z rozwiązań, które zostały w Państwa szpitalach wdrożone i które uznajecie za warte szerszego spopularyzowania.

Prosimy o  zgłaszanie takich praktyk w formacie załączonej Karty Dobrej Praktyki do dnia 30 kwietnia br. na adres: anna.chwalek@nfz.gov.pl.

Po zebraniu i analizie zgłoszonych rozwiązań, do połowie kwietnia br. zostanie opublikowana kolejna wersja Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Dobra praktyka zarządcza to taka, która w szczególności:

  • jest już stosowana w szpitalu;
  • może przyczynić się do optymalizacji procesowej oraz poprawy jakości i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • jest możliwe zastosowanie tej praktyki w innych podmiotach leczniczych: potencjalna uniwersalność praktyki;
  • jest zgodna z prawem, etyką i dobrymi obyczajami;
  • można wskazać na mierzalne i niemierzalne efekty praktyki.

 

 


karta

Karty Dobrych praktyk Zarządczych

 

Karta Praktyki – zgłoszenie