Zakończenie pilotażu

Wszystko co dobre czasem się kończy….

W dniu 30 września 2021 r. zakończyła się realizacja projektu POZ PLUS.

Mieliśmy przyjemność i ogromną satysfakcję współpracować ze świadczeniodawcami, którzy świadomi swoich możliwości kompetencyjnych i praktycznych podjęli się zweryfikować jego założenia wykorzystując organizacyjne możliwości własnych praktyk czy zakładów opieki zdrowotnej.

Wspólnie podejmowaliśmy trud pokonywania niedogodności oraz szeroko rozumianych problemów dostosowawczych w implementowaniu zmian i nowych rozwiązań projektowych.

Jesteśmy wdzięczni za codzienną kreację, cierpliwość i pracowitość w tworzeniu merytorycznych podstaw dla opieki koordynowanej w krajowy system podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziękujemy za zaangażowanie i entuzjazm w wykonywanie pracy ukierunkowanej na podniesienie jakości i efektywności w opiece nad pacjentami oraz wytyczającej współczesne, szerokie horyzonty zmian.

Dla Nas był to czas dużej niepewności czasem krytyki, spięć i zwątpień ale przede wszystkim wielkiej radości z poznania Państwa.

Wiele emocji już za Nami, teraz czas podsumowań, analiz i racjonalnych, nowatorskich rozwiązań systemowych.

Dziękując za udział w projekcie składamy życzenia sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z usprawniania pracy na rzecz lepszej opieki nad pacjentami.

Zespól Projektu POZ PLUS w NFZ