Po zakończonym bilansie lekarz POZ wypełnia Kwestionariusz bilansowy a w dalszej kolejności IPPZ, który omawia z pacjentem. Czy wystarczy przekazać IPPZ pacjentowi z adnotacją w dokumentacji, że dokument został wydany, czy lekarz musi zachować jego kopię?

Nie ma obowiązku zatrzymania kopii IPPZ przez lekarza, wystarcza adnotacja w dokumentacji pacjenta, że dokument ten został wydany (może być na Kwestionariuszu bilansowym). Dobrą praktyką było by aby lekarz miał kopię IPPZ pacjenta w celu przypomnienia wcześniejszych uzgodnień/zaleceń przekazanych pacjentowi.