Na jakiej podstawie kwalifikować osoby do badań bilansowych? Czy istnieje narzędzie do weryfikacji uprawnień do badań bilansowych (np. tak jak w SIMP)?

Wytyczne do rekrutacji znajdują się w Załączniku nr 1a do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018r.