Jak należy rozumieć zapis, że do badań bilansowych nie kwalifikują się osoby, które już miały wykonywane badania z zakresu badań bilansowych. O jakie badania chodzi – podstawowe czy pogłębione, w jakim czasie przeprowadzone ( rok, 2, 5 lat)? W jaki sposób to weryfikować?

W założeniu na badania bilansowe powinni być rekrutowani pacjenci z populacji uprawnionej. Bilanse przeznaczane są głównie dla pacjentów, którzy nie korzystają lub rzadko korzystają z usług POZ (załączenie 1a). Należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzję o przeprowadzeniu badania bilansowego u danego pacjenta podejmuje lekarz POZ.