Jak mamy rozliczać wizyty – opis przypadku: – pacjent jest na wizycie kończącej bilans – rozliczamy bilans wraz z badaniami w umowy bilansu ? – z bilansu wyszło że powinien być skierowany do programu zarządzania chorobą – podpisał zgodę na tej wizycie – oraz otrzymał skierowania na wykonanie badań dodatkowych z pakietu zarządzania chorobą + konsultację do specjalisty. – udzielona została również wizyta edukacyjna NALEŻY ROZLICZYĆ W RAMACH BILANSU Wszystkie powyższe odbyły się w jednym dniu – kompleksowo – chodzi nam o to żeby pacjent nie musiał codziennie przychodzić do przychodni – są to w 90% przypadków osoby aktywne zawodowo. PYTANIE – jaką wizytę rozliczamy w ramach zarządzania chorobą w tym dniu? Czy ma to być już kompleksowa wizyta (tak nam się wydaje)?Ale czy NFZ pozwoli nam rozliczyć kompleksową jeżeli nie ma wizyty wstępnej?

Jeśli na tej wizycie postawiono rozpoznanie choroby przewlekłej i wystawiono IPOM – należy rozliczyć poradę kompleksową. Jeśli na wizycie lekarz podejrzewa chorobę przewlekłą – rozlicza poradę wstępną. Wykonanie porady wstępnej pozwala na skierowanie pacjenta na badania z pakietu: świadczenia realizowane na etapie diagnozowania choroby(-ób) (faza pre DMP) – kolumny I i J załącznika 2b do Zarządzenia nr 23/2018/DAiS.
Wizyta kompleksowa to taka, na której jest postawione rozpoznanie, wystawiony IPOM oraz pacjent podpisał zgodę na przystąpienie do programu Zarządzania Chorobą. Można rozliczyć wizytę kompleksową bez wstępnej, nie zawsze jest ona potrzebna.
Dodatkowo należy rozliczyć wizytę kończącą bilans i rozliczyć badania w ewentualnym bilansie pogłębionym. Wizyta edukacyjna rozliczana jest do bilansu.