Na jakich dokumentach należy umieszczać logotypy wskazane w Zarządzeniu 23/2018/DAIS? Czy konieczne jest umieszczanie ich na dokumentach takich jak faktury, skierowania np. do laboratorium, rtg, usg, historia choroby? Czy muszą one być nadrukowane czy mogą to być elementy naklejane?

Obowiązek oznakowania znakiem UE i EFS dotyczy dokumentów takich jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, materiały promocyjne, dokumenty, umowy o pracę – w przypadku dofinansowania, dokumenty podawane do wiadomości publicznej np.dokumentacja przetargowa, analizy, raporty, umowy, certyfikaty, zaproszenia itp. Jeżeli nie ma możliwości wydruku logotypów na ww. materiałach, można je dokleić. Należy przy tym pamiętać aby naklejka była przygotowana i umieszczona zgodnie z wytycznymi.