Czy w trakcie trwania programu istnieje możliwość zmniejszenia liczby koordynatorów programu POZ PLUS?

Tak, jednak w wyniku takiego działania  koordynatorowi, który pracuje w ramach programu POZ PLUZ, nie można zwiększyć wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zwiększony zostanie wymiar jego etatu (zgodnie z kodeksem pracy).