Czy w przypadku kiedy pacjent wypełniając deklarację wyboru lekarza POZ, wybrał konkretnego lekarza, może skorzystać z wizyty u innego lekarza?

Co do zasady powinien to być wybrany lekarz POZ, jednak z uwagi na przypadki losowe, urlopy, etc., istnieje możliwość konsultacji u innego lekarza.