Czy powinny być spełnione wszystkie wskazane obowiązki informacyjne, znajdujące się w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018r. ? Jak to się ma do zakazu reklam usług medycznych?

Należy wypełnić wszystkie obowiązki informacyjne opisane w p.1 załącznika nr 6 do umowy. Wypełnianie obowiązków informacyjno – promocyjnych tyczy się jedynie informacji o realizacji projektu, odpowiedniego oznakowania plakatów, dokumentów projektowych. Nie zawiera żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.