Czy pacjenta, któremu kilka lat temu rozpoznano nadciśnienie, a który od tego czasu nie leczy się można objąć badaniem bilansowym albo programem zarządzania chorobą?

Taki pacjent może mieć przeprowadzone badanie bilansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1a, str. 2 ust. 3 (Rekrutacja) do Zarządzenia Prezesa NFZ.  Na podstawie wyniku badania bilansowego może zaistnieć potrzeba włączenia pacjenta do programu zarządzania chorobą.