Czy można się ubiegać o rozliczenie części jakiegoś obszaru? Jak wtedy ma to wyglądać? Przykładowo – „komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS – nie więcej niż 10 tys. zł” wykonawca wycenia tą usługę np. na 12 000 zł. Co wtedy?

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 23/2018/DAIS z późn. zm. w takim przypadku świadczeniodawca otrzyma zwrot na kwotę tylko 10 000 zł.