Czy jest opracowana dokumentacja IPOM jeżeli tak to gdzie można jej szukać

NFZ opracował wzór IPOM. Jest udostępniony na stronie Akademii NFZ w zakładce POZ PLUS. W późniejszym etapie będzie w systemie IT.