Strategie zmniejszania nierówności w zdrowiu


Wyświetl
Autor: Dorota Cianciara
Tytuł: Strategie zmniejszania nierówności w zdrowiu
Stretegies to reduce health inequalities
Streszczenie:
Współczesne polityki zdrowotne powinny mieć dwa komplementarne cele, tj. poprawę zdrowia ogółu populacji oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Celem artykułu jest omówienie strategii zmniejszania nierówności w zdrowiu. Szczegółowo omówiono podejście oparte na metaforze upstream-downstream, koncepcję Hilary Graham, stanowisko Görana Dahlgrena i Margaret Whitehead, a także podejście selektywne i uniwersalne. Szczególną uwagę zwrócono na podejście międzysektorowe, w tym ewolucję tego podejścia, metody pracy oraz efektywność w zmniejszaniu nierówności w zdrowiu.
Data publikacji: 2015
Tagi: Zdrowie. Nierówności w zdrowiu. Polityka publiczna. Czynniki społeczno-ekonomiczne