Spotkanie projektu “OOK” – programy profilaktyczne, profilaktyka zdrowotna i budżet powierzony w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Programy profilaktyczne, profilaktyka zdrowotna i budżet powierzony w ramach podstawowej opieki zdrowotnej były głównymi tematami przewodnimi kolejnego spotkania projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, które odbyło się w dniu 25.04.2016 w siedzibie Centrali NFZ.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. pracownicy NFZ pracujący przy projekcie OOK NFZ, eksperci Banku Światowego oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni, reprezentujący środowiska pacjentów, świadczeniodawców, uczelnie medyczne i administrację publiczną.

Prowadząca spotkanie, Pani Katarzyna Wiktorzak, Kierownik projektu, podkreśliła istotną rolę profilaktyki zdrowotnej w projektowanych modelach opieki koordynowanej. Spotkanie było okazją do wysłuchania opinii i omówienia oczekiwań w stosunku do programów profilaktycznych. O profilaktyce dyskutowano głównie w oparciu o działania praktyczne, które mogą stanowić ważną wskazówkę w tworzeniu zakresu budżetu powierzonego w POZ. Również konieczność uwzględnienia daleko idącej edukacji zdrowotnej oraz kształtowanie i utrwalanie u pacjentów zachowań służących zdrowiu, były elementami często powtarzającymi się w wypowiedziach uczestników.

Prezentacje: