Świadczeniodawca

Świadczeniodawca
Healthcare provider
Podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej lub osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub też podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia  w wyroby medyczne
Pojęcia powiązane PL: Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Felczer. Położna. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka „łącznikowa”
Pojęcia powiązane EN: Health insurance doctor. Feldsher. Primary care nurse. Health insurance nurse. Liason nurse. Midwife
« Powrót