Kompleksowość leczenia

Kompleksowość leczenia
Complexity of care
możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy  i  elementy  procesu  ich  realizacji,  w  szczególności  strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie
Pojęcia powiązane PL: kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ciągłość leczenia, ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
Pojęcia powiązane EN: complexity of healthcare services, continuity of care, continuity of healthcare services
« Powrót