Podsumowanie projektu Akademia NFZ


Pobierz

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt realizowany był do 15 listopada 2015 roku i objął swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku  do świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt  z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą cztery lata działalności Akademii NFZ.