NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński w Sobótce

NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński został utworzony 05 kwietnia 2000 r. Od początku funkcjonowania zapewnia usługi medyczne na bardzo wysokim poziomie.  Posiadamy kadrę medyczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dużym doświadczeniu w pracy. Od 18 lat udzielamy świadczeń zdrowotnych kontraktowanych z NFZ. Oferujemy usługi bezpłatne oraz płatne dla odbiorców w ramach prezentowanej oferty.  Dostosowujemy się do potrzeb odbiorców usług.
Zakres udzielnych świadczeń: Podstawowa opieka zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Stomatologia, Medycyna Pracy, diagnostyka.
Klientami naszej przychodni są: osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, gminy, stowarzyszenia. Współpracujemy w ramach sieci medycznych: Medicover, LUX MED
Bierzemy czynny udział w akcjach społecznych oraz wspieramy działania prozdrowotne. Akcje szczepień dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Imprezy sportowe – opieka medyczna. Imprezy społeczne – „Piknik Zdrowia”.
Aktywnie angażujemy się w działalność badawczą. Bierzemy udział w projektach naukowych 2003r. i 2012r. – udział w badaniach alergologicznych „ Alergia w rodzinach” prowadzonych przez I Katedrę Pediatrii Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz National Heart & Lung Institute Imperial College Occupational & Environmental Medicine Londyn Wielka Brytania.
NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński Małgorzata Kajderowicz-Kowalik realizuje projekt z Funduszy Europejskich pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanie (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Nr projektu POWR.05.02.00-00-0039/17.

www.przychodnia.sobotka.pl