Automasaż w zespole bolesnego barku

Film stanowi instruktaż automasażu w zespole bolesnego barku.  Opisuje jakie mięśnie i tkanki miękkie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe barku a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne tkanki miękkie i mięśnie wchodzące między sobą w zależności strukturalne aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 01:45 Wiadomości wprowadzające

01:46 Część praktyczna:

01:46  Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu barkowego

02:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigaczy żeber i mięśnia prostownika grzbietu

05: 58 Automasaż w celu rozluźnienia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i obłego mniejszego

7:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenie prawidłowej funkcji splotu ramiennego

8:40 Automasaż w celu normalizacji mięśnia piersiowego większego

10:16 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietowego