Wynajęcie sali konferencyjno-szkoleniowej

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, zaprasza do złożenia wyceny usługi wynajęcia sali konferencyjno-szkoleniowej na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl  w terminie do 29 sierpnia 2017 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz oferty

Odwołanie zapytania

Usługa hotelarsko – gastronomiczna

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, zaprasza do złożenia wyceny usługi hotelarsko-gastronomicznej na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl  w terminie do 29 sierpnia 2017 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, zaprasza do złożenia wyceny usługi druku i dystrybucji na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

Ekspert „Profilaktyczne badania bilansowe dla osób dorosłych”

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie materiałów w związku z planowanym produktem „Profilaktyczne badania bilansowe dla osób dorosłych – realizowane w ramach pilotażu opieki koordynowanej  POZ PLUS”

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie

CV wraz z ofertą wynagrodzenia i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną / właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl lub składać osobiście w Biurze Projektu OOK NFZ w Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2, w terminie do 16 maja 2017 r.

Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje niezależnych ekspertów, którzy przeprowadzą analizę, konsultację oraz wydadzą opinię dotyczącą opracowywanych algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie na ekspertów do grupy 4

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia

CV wyłącznie do grupy 4 wraz z ofertą wynagrodzenia i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną / właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do 8 maja 2017 r.

Ekspert IT w ochronie zdrowia

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie wymagań związanych z systemami informatycznymi u świadczeniodawców, przystępujących do pilotażu  Modelu POZ+ oraz prezentowanie wypracowanych rozwiązań poprzez czynny udział w spotkaniach Projektowych Zespołów Specjalistycznych.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie

CV wraz z ofertą wynagrodzenia i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną / właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl lub składać osobiście w Biurze Projektu OOK NFZ w Centrali NFZ przy ul. Grójeckiej 186 w terminie do 20 marca 2017 r.

Druk i dystrybucja publikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia wyceny usługi druku i dystrybucji na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na usługi tłumaczeniowe na potrzeby Centrali NFZ, w tym projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Europejski Fundusz Społeczny i Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Umowa zostanie zawarta na okres do końca grudnia 2016 r.

Kryterium oceny ofert cena (100% wagi oceny).

Oferty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres AkademiaNFZ@nfz.gov.pl w terminie do 3.11.2016r.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia wyceny usług cateringowych na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

 

Metodyka modelowania i przygotowanie ścieżki klinicznej

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do złożenia ofert na usługę opracowania zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na przykładzie jednej jednostki chorobowej, wybranej przez Wykonawcę spośród wymienionych poniżej, planowanych do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne rozliczane w ramach budżetu powierzonego:

Nadciśnienie tętnicze samoistne
Cukrzyca t. II
Przewlekła choroba wieńcowa
Przewlekłe migotanie przedsionków
Przewlekła niewydolność serca
Astma oskrzelowa
POCHP
Wole miąższowe i guzowate tarczycy
Niedoczynność tarczycy
Przerost prostaty
Kamica dróg moczowych
Zespoły bólowe kręgosłupa

Szczegółowy zakres zawiera załącznik:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty