O karmieniu piersią – dla mam


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla mam” składa się z 13 części, które będą publikowane co ok. tydzień. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Prawo do opieki przedporodowej.
 • Wsparcie w zakresie prawidłowej laktacji.
 • To Ty decydujesz.
 • Dlaczego karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia?
 • Skład kobiecego mleka.
 • Korzyści z karmienia piersią dla dziecka.
 • Zalety karmienia piersią dla mamy.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Wątpliwości i obawy.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Zmiany zachodzące w piersiach.
 • Trudne brodawki.
 • Dobór biustonosza i ubrania ułatwiającego karmienie piersią w pierwszych dniach i tygodniach po porodzie.
 • Jak zwiększyć szanse na udane karmienie piersią i zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów?
 • Wybór odpowiedniego szpitala.

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Ocena stanu zdrowia dziecka.
 • Korzyści z pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Gdy mama nie może zająć się dzieckiem.
 • Inicjacja i przebieg pierwszego karmienia.
 • Po cesarskim cięciu.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Stymulacja laktacji.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Kangurowanie.

V: Pierwsza doba po porodzie

 • I doba po porodzie – kiedy nakarmić dziecko kolejny raz?
 • Nauka obserwacji dziecka – oznaki głodu.
 • Co robić, gdy dziecko nie budzi się do karmienia?
 • Dlaczego pierwsze karmienia są takie ważne?
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Nauka przystawiania do piersi.

VI: Druga doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Pierwsze karmienia – wpływ na ciało mamy.
 • Czy mój Maluch je wystarczająco dużo?
 • Jak radzić sobie z rosnącą aktywnością dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.

VII: Trzecia i czwarta doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Aktywizacja „śpiochów”.
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Problemy z nawałem.
 • Ręczne odciąganie mleka.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy należy odciągać pokarm w trakcie nawału?

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Wyłączne karmienie piersią.
 • Jak ocenić czy dziecko się najada – wskaźniki skutecznego karmienia.
 • Skutki nieuzasadnionego dokarmiania.
 • Kryzysy laktacyjne.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia problemów z karmieniem?

IX: Pierwsze półrocze życia dziecka

 • Nadal wyłączne karmienie piersią.
 • Zmiana wyglądu piersi.
 • Zmiana rytmu wypróżnień u dziecka.
 • Karmienie w czasie choroby mamy.
 • Karmienie w przestrzeni publicznej.
 • Odciąganie i przechowywanie mleka, gdy mama sama wychodzi z domu.

X: Drugie półrocze życia dziecka

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Wprowadzanie żywności uzupełniającej.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Jak podawać pokarmy?
 • Karmienie piersią a próchnica.

XI: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Trudności związane z okresowym oddzieleniem od dziecka.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XII: Co robić jeśli masz problemy laktacyjne?

 • Trudne brodawki.
 • Bolesne lub uszkodzone brodawki.
 • Obrzęk.
 • Zastój.
 • Zapalenie.
 • Co robić w trakcie zapalenia?
 • Pomoc niemedyczna – wsparcie innych matek.

XIII: Zakończenie karmienia piersią

 • Rekomendacje.
 • Karmienie w ciąży i w tandemie.
 • Naturalne zakończenie karmienia i wyhamowanie laktacji.
 • Wspomaganie procesu wyhamowywania laktacji.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim obecnym i przyszłym mamom oraz każdej osobie, która chciałaby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.

O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego


Zapisz się

Szkolenie „O karmieniu piersią – dla personelu medycznego” składa się z 12 części, które będą publikowane co ok. tydzień. Tytuły poszczególnych części szkolenia oraz tematy w nich poruszone to:

I: Decyzje dotyczące żywienia dziecka

 • Dokumenty uwzględniające zasady postępowania wobec karmiącej kobiety i dziecka.
 • Organizacja opieki okołoporodowej i środowiskowej sprzyjająca karmieniu piersią.
 • Rekomendacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie dziecka.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią po stronie matki.
 • Poza żywieniowe zastosowanie ludzkiego mleka. Ludzkie mleko jest używane jako lek.

II: Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży

 • Anatomia piersi.
 • Hormony kompleksu laktogennego.
 • Prolaktyna i odruch wytwarzania pokarmu (odruch prolaktynowy).
 • Oksytocyna i odruch wypływu pokarmu (odruch oksytocynowy).
 • Zasada popytu i podaży po okresie stabilizacji laktacji.
 • Badanie gruczołów piersiowych.
 • Monitorowanie laktacyjnego rozwoju gruczołu piersiowego w czasie ciąży i po porodzie.
 • Jak przygotować kobietę do karmienia piersią?

III: Pierwszy kontakt matki z dzieckiem

 • Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie.
 • Zasady prowadzenia pierwszego kontaktu między matką i dzieckiem.
 • Zadania osoby asystującej w pierwszym kontakcie.
 • Przeciwwskazania do pierwszego kontaktu „skóra do skóry”.
 • Postępowanie po cesarskim cięciu.
 • Przekazywanie informacji i dokumentacja.

IV: Dziecko oddzielone od matki

 • Dziecko oddzielone od matki.
 • Mleko matki – bezcenny lek.
 • Odciąganie pierwszej siary.
 • Technika odciągania ręką.
 • Stymulacja laktacji.
 • Przechowywanie odciągniętego pokarmu.
 • Rozmrażanie i przechowywanie mleka po rozmrożeniu.
 • Transport mleka z domu do szpitala.
 • Higiena sprzętu do odciągania.
 • Dobór metody podawania dziecku odciąganego pokarmu.
 • Najstarsze metody karmienia.
 • Karmienie kubeczkiem.
 • Karmienie drenem przy piersi.
 • Prawidłowe karmienie butelką.

V: I doba po porodzie

 • Karmienia w pierwszej dobie po porodzie.
 • Postępowanie w razie problemów ze ssaniem piersi.
 • Wybór dogodnej pozycji do karmienia.
 • Pozycja leżąca na boku.
 • Pozycje krzyżowa lub spod pachy.
 • Nauka przystawiania do piersi.
 • Umiejętność właściwego wsparcia.

VI: II doba po porodzie

 • Druga doba po porodzie – zmiany w zachowaniu.
 • Wpływ pierwszych karmień na ciało matki.
 • Obserwacja noworodka i kontrola karmień.
 • Jak wspomagać matkę, gdy rośnie aktywność dziecka?
 • Pokusa smoczka i sztucznego dokarmiania.
 • Noworodki, które nie są aktywne.
 • Dyskomfort lub otarcia brodawek u matki.
 • Postępowanie przy płaskich lub wklęsłych brodawkach.

 VII: III i IV doba po porodzie

 • Nawał pokarmowy.
 • Kontynuacja zasady karmienia „na żądanie”.
 • Nawał – jak nie dopuścić do powikłań?
 • Rozpoznawanie prawidłowego i efektywnego ssania.
 • Skutki nieprawidłowego przystawienia.
 • Zasada popytu i podaży w regulacji laktacji.
 • Czy matka powinna odciągać pokarm w trakcie nawału?
 • Najczęstsze problemy z nawałem.
 • Wpływ nawału na noworodka.
 • Ocena karmienia piersią i wskaźników przez specjalistę.
 • Właściwa wiedza i umiejętności matki.

VIII: Okres stabilizacji laktacji (pierwszy miesiąc życia dziecka)

 • Uwarunkowania stabilnej laktacji na właściwym poziomie.
 • Subiektywne i obiektywne wskaźniki efektywnego karmienia piersią.
 • Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. Poszukiwanie przyczyn rzeczywistych niedoborów pokarmu.
 • Ryzyko i czynniki sprzyjające przedwczesnemu odstawieniu od piersi.
 • Odżywianie matki karmiącej.
 • Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania kobiety karmiącej piersią dla matki i dziecka.
 • Zadania personelu medycznego w opiece nad matką karmiącą i jej dzieckiem.

IX: Wprowadzanie żywności uzupełniającej (koniec pierwszego i drugie półrocze życia dziecka)

 • Dojrzałość dziecka do spożywania pokarmów stałych.
 • Zasady wprowadzania żywności uzupełniającej pod osłoną karmienia piersią.
 • Rodzaje wprowadzanych potraw.
 • Kontynuacja karmienia piersią.
 • Sposoby podawania pokarmów.

X: Powrót do pracy i prawa matki karmiącej piersią

 • Prawna ochrona kobiet karmiących wracających do pracy.
 • Wsparcie w utrzymaniu laktacji po powrocie do pracy.
 • Jak utrzymać laktację na wystarczającym poziomie?
 • Odciąganie pokarmu w miejscu pracy.
 • Wybór sprzętu do odciągania i przechowywania mleka.

XI: Rozwiązywanie problemów laktacyjnych

 • Problemy laktacyjne wczesnego okresu połogu.
 • Problemy późnego okresu połogu i w czasie kolejnych miesięcy karmienia.
 • Zastój (zatkanie przewodu wyprowadzającego).
 • Zapalenie piersi.
 • Ropień i inne powikłania zapalenia piersi.
 • Informacja na temat korzyści i metod karmienia piersią ma konsekwencje zdrowotne dla matki i dziecka.
 • Dokumentacja medyczna.

XII: Zakończenie karmienia piersią

 • Hamowanie laktacji w połogu i pierwszym półroczu po porodzie – wskazania.
 • Niefarmakologiczne sposoby wygaszania laktacji.
 • Farmakologiczne środki hamujące laktację.
 • Zakończenie karmienia piersią.
 • Zmiany w anatomii piersi.

Szkolenie kończy się testem, składającym się z 10 pytań losowo wybranych. Poprawne udzielenie odpowiedź na co najmniej 7 pytań uprawnia do odbiory certyfikatu generowanego na platformie.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom służby zdrowia.

Autorki scenariusza – lek. med. Katarzyna Raczek Pakuła, położna Kinga Osuch.