Badanie opinii pacjentów na temat organizacji Opieki Koordynowanej (OOK) – Raport końcowy

 

BADANIE OPINII PACJENTÓW NA TEMAT ORGANIZACJI OPIEKI KOORDYNOWANEJ (OOK)
W związku z planowanym wprowadzeniem programu pilotażowego POZ+, w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowa-nej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”

Badanie zrealizowano w kwietniu i maju 2017 r. Nad prawidłowością wykonania projektu czuwał jego Zleceniodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie wykonane zostało przez firmę BIOSTAT.
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników uzyskanych w toku badania i dokonanych analiz.
RAPORT_KOŃCOWY