100 pytań o EKUZ


Wyświetl

Przewodnik prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z korzystaniem z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osoby ubezpieczone w NFZ oraz uprawnione na podstawie przepisów krajowych. Zawarte w nim informacje zostały zaktualizowane stosownie do zmian w przepisach prawa, jakie miały miejsce od 2011 roku.
Publikacje opracował Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ.
Wydane: październik 2014 r.