Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce

ook pion

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 roku, NFZ realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt NFZ stanowi II etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK. Następnym krokiem w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap III – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/17 są zgodne z zapisami dotyczącymi równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami określonymi we wniosku o dofinansowanie:
Strona internetowa Akademia NFZ, w tym zakładka poświęcona projektowi Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS, jest przystosowana do użytkowania dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, niedowidzących i głuchych. Zastosowano wybór rozmiaru czcionki oraz wysokiego kontrastu. Stosowne zapisy znajdują się również każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia na usługi przygotowania Platformy i szkoleń e-learningowych.
Siedziba Centrali NFZ jest dostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy i podnośnik).