TO JEST Akademia NFZ

Akademia NFZ dedykowana jest pracownikom podmiotów działalności leczniczej, pacjentom i wszystkim osobom, którym temat służby zdrowia jest bliski.

Na naszej stronie znajdą Państwo diety, szkolenia e-learningowe, filmy, aplikacje mobilne, publikacje oraz wiele innych materiałów dotyczących opieki i profilaktyki zdrowotnej.

Zespół Akademii NFZ tworzą pracownicy Wydziału Projektów Sektorowych i Międzynarodowych Departamentu Analiz i Innowacji Centrali NFZ. W ramach swojej pracy staramy się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych oraz koncepcyjnych z zakresu nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.

Podstawowy cel, jaki postawił przed sobą zespół Akademii NFZ, to bezpłatne upowszechnienie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Zapraszamy do zdobywania wiedzy razem z Akademią NFZ.

Współpracujemy z