Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka piersiowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne  mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Autorzy zwracają uwagę, że wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i jest powiązany z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy.

00:00 – 02:48 Wiadomości wprowadzające

02:49 Część praktyczna:

02:49 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje piersiowego odcinka kręgosłupa

02:54 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia najszerszego grzbietu

06:11 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietu

07:31 Automasaż powięzi piersiowo-lędźwiowej

08:32 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia prostownika grzbietu w odcinku piersiowym kręgosłupa