Kategoria: Płuca
Opublikowano: 30.07.2022
Aktualizacja: 09.10.2023

Nie da się wyleczyć, męczy chorego latami i skraca życie. Dlatego tak ważne jest, by rozpoznać ją odpowiednio wcześnie, a najlepiej zrobić wszystko, by jej uniknąć.

POChP statystycznie

 • W Polsce na POChP choruje ponad 2 miliony osób.
 • Tylko 600 tysięcy osób ma rozpoznanie i jest aktywnie leczonych.
 • Choroba dotyka ok. 10% osób powyżej 40. roku życia.
 • Większość pacjentów nie wie, że przyczyną kaszlu i duszności jest przewlekła choroba.
 • Nierozpoznana lub późno rozpoznana POChP skraca życie o 10–15 lat.

Czym jest POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to powszechnie występująca, przewlekła choroba poddająca się profilaktyce i leczeniu.

Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Zazwyczaj jest to związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego.

Czynniki ryzyka

 • Palenie tytoniu – odpowiada za około 80% przypadków POChP.
 • Zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy lub zamieszkania – szacuje się, że w krajach uprzemysłowionych odpowiedzialne jest za rozwój POChP u około 19% wszystkich przypadków choroby.
 • Palenie bierne.
 • Predyspozycje osobnicze.

Niepokojące objawy

 • Duszność – postępująca w czasie, nasilająca się przy wysiłku. W miarę upływu lat także spoczynkowa.
 • Przewlekły kaszel – przerywany lub nieproduktywny, nawracający.
 • Przewlekłe odkrztuszanie plwociny – najbardziej nasilone w godzinach rannych.

Rozpoznanie

POChP ze względu na niecharakterystyczne objawy rozpoznawane jest zbyt późno. Skuteczną walkę utrudnia bezobjawowość choroby w początkowym stadium. Pierwsze objawy POChP występują ok. 10–20 lat od narażenia na czynniki ryzyka, u osób w wieku powyżej 40 lat. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego i spirometrii.

Leczenie POChP

 • Leczenie polega głównie na spowolnieniu postępu choroby, poprawie jakości życia i zmniejszeniu ryzyka występowania zaostrzeń.
 • Ważne jest, by rozpocząć leczenie we wczesnym etapie choroby, zanim dojdzie do rozwoju następstw pozapłucnych.
 • Ma charakter przewlekły i trwa do końca życia.
 • Najważniejszym elementem skutecznego leczenia jest całkowite zaprzestanie palenia tytoniu.
 • Ważnym elementem jest również edukacja i rehabilitacja pacjenta.
 • Każdy chory, który otrzyma leki wziewne, powinien być przeszkolony przez lekarza jak prawidłowo wykonywać inhalacje.
 • W leczeniu stosuje się środki farmakologiczne, tlen, w wybranych przypadkach również zabiegi operacyjne.

Profilaktyka POChP

 • Unikaj czynników wpływających na rozwój choroby: zaprzestań palenia i unikaj biernego palenia (nie przebywaj w pomieszczeniu, gdzie ktoś pali).
 • Utrzymuj sprawność fizyczną, wzmacnia ona odporność, poprawia kondycję. Zalecana jest rehabilitacja oddechowa, ćwiczenia mięśni nóg i brzucha, spacery (minimum 30 minut dziennie), jazda na rowerze.
 • Przed wyjściem z domu sprawdź jakość powietrza (jeżeli jest zła – staraj się nie wychodzić lub wychodzić z maską antysmogową).
 • Stosuj właściwą dietę w celu utrzymania odpowiedniej masy ciała (skorzystaj z bezpłatnych planów żywieniowych dostępnych na stronie Diety NFZ).
 • Chroń się przed infekcjami dróg oddechowych: szczep się przeciwko grypie każdego roku oraz przeciw COVID-19 i pneumokokom.
Osoby po 18 roku życia, które palą tytoń, mogą skorzystać z programu profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Pacjent: artykuł Program profilaktyki POChP oraz pod numerem TIP: 800 190 590.

Spirometria

 • Spirometria jest badaniem prostym i nieinwazyjnym, umożliwia ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc.
 • Słowo spirometria pochodzi z języka greckiego i oznacza pomiar oddychania (łac. spiro + metro).
 • Określa szybkość przepływu powietrza przez poszczególne odcinki dróg oddechowych podczas wdechu i wydechu.
 • Badanie spirometryczne jest jednym z częściej wykonywanych badań czynnościowych układu oddechowego.

Do pobrania

PROFILAKTYKA POCHP

pdf, 695 KB