Kategoria: Układ krążenia
Opublikowano: 26.04.2023

Choroby serca są jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia. Pamiętaj o profilaktyce, ale nie zapominaj o rekonwalescencji

Po zawale ważny jest powrót do zdrowia. W odzyskaniu sił może pomóc program KOS-zawał.

Czym jest program KOS-zawał?

KOS – zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki i rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po zawale, realizowany w okresie 12 miesięcy od zawału.

Kompleksowy program KOS-zawał zapewnia:

 • leczenie szpitalne, w tym diagnostykę
 • rehabilitację kardiologiczną
 • specjalistyczną opiekę kardiologiczną przez 12 miesięcy od zawału (w poradni, która bierze udział w programie)
 • edukację pacjentów na temat czynników ryzyka chorób serca.
Obecnie około 100 placówek realizuje program KOS-zawał. Ta liczba stale rośnie

Zakres programu KOS-zawał

 • Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, w zależności od jego stanu zdrowia.
 • Każdemu pacjentowi towarzyszy zespół specjalistów, którzy nadzorują cały plan leczenia – od diagnozy przez hospitalizację, po rehabilitację.
 • Specjaliści (np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy) omawiają i ustalają z pacjentem sposób leczenia i rehabilitacji. Zachęcają do zmiany nawyków i aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości pacjenta.
Pacjent powinien przestrzegać wszystkich zaleceń, które otrzymuje od specjalistów na każdym etapie leczenia

Pamiętaj o profilaktyce

Profilaktyka obok rehabilitacji odgrywa ważną rolę w powrocie do zdrowia. Dlatego:

 • prowadź aktywny i higieniczny tryb życia
 • dbaj o odpowiedni sposób odżywiania
 • utrzymuj prawidłową masę ciała
 • ogranicz używki
 • pamiętaj o odpowiedniej ilości snu
 • zapewnij równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Do pobrania

Ulotka (do druku)

PDF, 507 KB