Kategoria: Zdrowie psychiczne
Opublikowano: 15.03.2023
Aktualizacja: 12.10.2023

Pierwsze objawy choroby Alzheimera to problemy z pamięcią. Wraz z rozwojem choroby, pojawiają się problemy z myśleniem, mówieniem i prawidłową oceną sytuacji

Czym jest choroba Alzheimera

Alzheimer to choroba neurologiczna, która prowadzi do obumierania komórek mózgowych. Choroba Alzheimera to najczęściej diagnozowana postać chorób otępiennych.

Alzheimer charakteryzuje się:

 • postępującymi zaburzeniami pamięci
 • pogorszeniem umiejętności porozumiewania się
 • zmianami w osobowości i zachowaniu.

Jak objawia się alzheimer

Do objawów choroby Alzheimera można zaliczyć między innymi:

 • zaniki pamięci – w tym problemy z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń, trudności z koncentracją
 • słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji – trudności z ustaleniem bieżącej daty, gubienie się
 • trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności – zapominanie o piciu i jedzeniu, ubieraniu się
 • problemy z mową – zapominanie słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy
 • kłopoty ze znajdowaniem rzeczy – odkładanie rzeczy w nietypowe miejsca
 • zaburzenia ruchowe – problemy w poruszaniu się i rysowaniu, zmiana pola widzenia
 • wycofanie się z życia społecznego i zawodowego – depresja, apatia, obojętność, brak dbałości o higienę osobistą.

Jak zdiagnozować alzheimera?

Nie ma jednego badania, które pozwoliłoby na rozpoznanie choroby Alzheimera. Diagnostyka najczęściej rozpoczyna się od lekarza POZ, który po analizie zdrowia pacjenta, kieruje go do neurologa lub psychiatry.

Diagnostykę możesz rozpocząć od razu lekarza psychiatry, ponieważ do tego specjalisty nie potrzebujesz skierowania.

Aby zdiagnozować alzheimera przeprowadza się:

 • ocenę ogólnego poziomu sprawności intelektualnej oraz przebieg poszczególnych procesów poznawczych – badanie u neuropsychologa
 • przyczynę narastających zaburzeń procesów poznawczych – badanie przeprowadza neurolog
 • badanie neuroobrazowe ośrodkowego układu nerwowego, które wykonywane jest za pomocą komputerowego badania tomograficznego lub rezonansu magnetycznego
Badanie neuroobrazowe ośrodkowego układu nerwowego pozwala ocenić, czy przyczyną zaburzeń funkcji poznawczych nie jest guz. Badanie określa także lokalizację nieprawidłowych zmian.
 • ocenę sprawności chorego na podstawie wywiadu, oceny opiekuna i obserwacji w czasie badania – badanie przeprowadza psychiatra

Jak żyć z chorym na alzheimera

Alzheimer to choroba postępująca i nieodwracalna. A to oznacza, że choroba prowadzi do sytuacji, w której pacjent nie będzie mógł sam funkcjonować. Co ma w konsekwencji wpływ nie tylko na samego chorego, ale również na jego rodzinę.

Średnia długość życia chorego od postawienia diagnozy to 7 lat. Około 3% chorych przeżywa ponad 14 lat. Wpływ na długość życia chorego ma stopień choroby w momencie jej zdiagnozowania. Dlatego im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, tym dłużej chory będzie mógł świadomie uczestniczyć w życiu społecznym i rodzinnym.

Jeśli u kogoś z Twoich bliskich zdiagnozowano chorobę Alzheimera, to czeka Cię wiele zmian. Aby towarzyszyć bliskiej osobie w chorobie warto:

 • poznać chorobę Alzheimera oraz rozwoju choroby
 • nauczyć się odczytywać sygnały chorego
 • zorganizować choremu bezpieczny dom
 • zapewnić choremu dostęp do lekarza rodzinnego, który zna problematykę choroby Alzheimera
 • wyposażyć chorego w specjalne łóżko i materac oraz środki higieny osobistej
 • nauczyć się cierpliwości i wyrozumiałości
 • organizować czas choremu poprzez rozmowę, zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej.
Diagnoza nie oznacza, że chory powinien przestać wykonywać czynności, jakie robił przed chorobą. Chory powinien nadal wykonywać proste zadania, ćwiczyć pamięć poprzez krzyżówki, puzzle i być aktywnym fizycznie. Aktywność chorego powinna być dostosowana do zaawansowania jego choroby.

Jak zapobiec chorobie Alzheimera

Chorobie Alzheimera nie można zapobiec. Warto jednak dbać o swój styl życia, który może mieć wpływ na choroby otępienne.

Dla zdrowia mózgu:

 • zadbaj o zdrową i zbilansowaną dietę
 • rzuć palenie papierosów
 • ogranicz spożycie alkoholu
 • kontroluj ciśnienie tętniczego
 • uprawiaj sport
 • ćwicz umysł poprzez czytanie, gry planszowe.

Diagnoza alzheimer – potrzebne informacje

O chorobie Alzheimera:

Do pobrania

Choroba Alzheimera (ulotka)

PDF, 627 KB