Kategoria: Zdrowie psychiczne
Opublikowano: 30.09.2022
Aktualizacja: 24.08.2023

Bulimia i anoreksja to zaburzenia odżywiania o podłożu psychicznym. Pierwsze objawy tych chorób pojawiają się stopniowo i są trudne do zdiagnozowania

Zaburzenia odżywiania

 • Na zaburzenia odżywiania chorują już dzieci w wieku 13–14 lat.
 • W Polsce anoreksja może dotyczyć około 4–5% młodych ludzi.
 • Badania wskazują, że zaledwie 31% osób z zaburzeniami odżywiania poszukuje leczenia.

Czym są zaburzenia odżywiania?

To stan, który charakteryzuje się nieprawidłowymi wzorcami zachowań żywieniowych oraz zaburzeniami związanymi ze sferą psychiczną. Zaburzenia odżywiania wpływają poważnie na stan psychiczny, fizyczny oraz funkcje społeczne.

Najczęstsze zaburzenia odżywiania to:

 • jadłowstręt psychiczny (anoreksja)
 • żarłoczność psychiczna (bulimia)
 • napadowe objadanie się
 • unikanie i ograniczanie przyjmowania
 • pokarmu i napojów
 • zaburzenia przeżuwania.

Niepokojące objawy i zachowania

W zaburzeniach odżywiania zazwyczaj nie ma jasnego początku choroby. Pierwsze objawy pojawiają się stopniowo i są trudne do wychwycenia. Osoba chora często w sposób nieświadomy stara się je ukryć.

Najbardziej charakterystyczne objawy w przypadku anoreksji:

 • spadek masy ciała jako skutek restrykcyjnych diet
 • nadmierna aktywność fizyczna
 • wymioty i stosowanie środków przeczyszczających
 • zaburzenia postrzegania sylwetki i wagi
 • dążenie do szczupłości i silny lęk przed otyłością.

Najbardziej charakterystyczne objawy w przypadku bulimii:

 • napadowe objadanie się
 • prowokowanie wymiotów
 • stosowanie środków przeczyszczających
 • nadmierna aktywność fizyczna
 • poczucie strachu, winy i obawy przed przytyciem.

Jakie są przyczyny zaburzeń odżywiania?

Dokładne przyczyny zaburzeń nie są znane, ale do ich wystąpienia mogą przyczynić się:

 • brak akceptacji własnego wyglądu
 • stygmatyzacja wyglądu (krytycyzm ze strony rodziny, rówieśników oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą)
 • zaburzone relacje rodzinne, nieadekwatne wymagania ze strony najbliższych, nadopiekuńczość i sztywność w relacjach rodzinnych
 • tendencja do bycia perfekcyjnym,
 • presja ze strony niektórych środowisk do posiadania szczupłej sylwetki – np. u tancerzy baletowych, dżokejów, modelek
 • niskie poczucie własnej wartości
 • depresja lub uzależnienie od alkoholu czy narkotyków
 • doświadczenie trudnych, traumatycznych sytuacji życiowych, w tym molestowania seksualnego.

Profilaktyka i leczenie

 • Edukacja w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych skierowana do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
 • Redukowanie stygmatyzacji ze względu na wygląd, edukacja dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Ważne jest, aby cała rodzina rozumiała sytuację i otrzymała wsparcie.
 • Diagnoza wstępna u lekarza (rodzinnego, pediatry, psychiatry).
 • Leczenie zaburzeń odżywiania prowadzi lekarz psychiatra lub psychiatra dzieci i młodzieży we współpracy z psychoterapeutami oraz psychodietetykami.

Pomoc

Potrzebujesz porady psychologa, psychoterapeuty uzależnień? Skontaktuj się ze specjalistami! Porady są bezpłatne!

poradnia@uzaleznieniabehawioralne.pl

Telefon zaufania: 801 889 880

Więcej informacji o zaburzeniach odżywiania znajdziesz na stronie Uzależnienia Behawioralne

 

Do pobrania

Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia

PDF, 572 KB