Film 3 Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Tworzenie efektywnego zespołu, gabinetu koordynacji, określenie stref i harmonogramu prac personelu przychodni.