Zmniejszenie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej


Wyświetl

Autor: Komisja Europejska

Tytuł: Zmniejszenie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej

Streszczenie: Niniejsza broszura, zatytułowana Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej, zawiera aktualne informacje na temat nierówności zdrowotnych na obszarze Unii Europejskiej, zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i krajowym. W broszurze podsumowano kilka zagadnień związanych z nierównościami pod względem zdrowia (w szczególności trwania życia), a także omówiono rolę determinantów zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem „gradientu społecznego”, tzn. społecznego wymiaru praktycznie wszystkich czynników wpływających na stan zdrowia. Ponadto w publikacji szczegółowo wyjaśniono rolę polityki europejskiej oraz krajowej w omawianym zakresie (w tym możliwości finansowania), a także ich wpływ na potencjalne zmniejszanie nierówności zdrowotnych. Trzy studia przypadku posłużyły do zobrazowania sukcesów odniesionych w takich dziedzinach, jak zdrowie dzieci, zdrowie osób poszukujących pracy i stan zdrowia mniejszości narodowych

Data publikacji: 2011

Tagi: Nierówności w zdrowiu. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. UE