Zespół Lekarza Rodzinnego „PRO FAMILIA” w Czerwonaku

ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO „PRO FAMILIA” w Czerwonaku został utworzony w grudniu 1996 roku, przez trzech lekarzy – wspólników – dr Ewę Malewską, dr Jana Flaczyńskiego i dr Bolesława Michałowskiego. Samodzielną działalność leczniczą, jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, rozpoczął 1 maja 1997r, będąc jednym z pierwszych w kraju sprywatyzowanym ZOZ-em. Świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyki i rehabilitacji realizowano na bazie istniejących wcześniej trzech ośrodków zdrowia w Czerwonaku, Koziegłowach i Owińskach, które zostały gruntownie odnowione, zmodernizowane i wyposażone dzięki środkom własnym, gminnym oraz funduszom przedunijnym (PHARE). „Pro Familia”, będąc placówką niepubliczną cały czas realizuje świadczenia ze środków publicznych – najpierw w oparciu o kontrakt z Wojewodą Wielkopolskim a następnie z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych i aktualnie z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. W 2010 roku uruchomiono nowoczesne Centrum Medyczne w Koziegłowach na os. Leśnym 7f. Jesteśmy jedynym zespołem POZ na terenie ponad 27-tysiecznej gminy Czerwonak (w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania), obejmujemy swoją opieką 23 000 pacjentów. Aktualnie w pakiecie świadczeń medycznych proponujemy pełen zakres podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną środowiskowo-rodzinną, higienę szkolną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – zarówno w ramach NFZ jak i odpłatnie. Posiadamy akredytację SMK w Warszawie i obecnie szkolimy 5 rezydentów medycyny rodzinnej. Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Familia” od roku 2005 posiada CERTYFIKAT ISO 9001:2015 w zakresie Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia. Jesteśmy laureatem konkursu lider Ochrony Zdrowia z 2016 roku oraz posiadamy tytuł „Przyjazna Przychodnia”.

Dane Kontaktowe:

Koordynator POZ PLUS – Szymon Natczak tel. 511 638 892

email: pozplus@profamilia.com.pl 

Strona Internetowa: http://www.profamilia.com.pl/

Czerwonak  IMG_20180626_120149_HDRIMG_20180626_115800_HDRIMG_20180626_115524_HDR