Wzmocnienie roli pacjentów

Cele:
Na systemy opieki zdrowotnej wywierana jest presja, żeby zaspokajały te potrzeby, które w innym przypadku pacjenci i ich opiekunowie mogliby zaspokoić we własnych zakresie. Ze zgromadzonych danych wynika, że wiele osób byłoby gotowych zaangażować się bardziej we własną opiekę, jeżeli mieliby dostęp do prostych w obsłudze usług, np. rezerwacji wizyt, samodzielnego monitorowania stanu zdrowia lub alternatyw dla wizyt lekarskich. Implikuje to dostarczanie takich usług i narzędzi, które będą oferować pacjentom udogodnienia, zwiększać możliwości wyboru i promować samodzielność i zaangażowanie w dbanie o swój stan zdrowia.

Skala oceny:

0 – Wzmocnienia pozycji i praw pacjentów nie uznaje się za istotny element świadczenia opieki zintegrowanej.
1 – Wzmocnienie pozycji i praw pacjentów uznaje się za istotny element świadczenia opieki zintegrowanej, skuteczne polityki promocji praw pacjentów są nadal w trakcie opracowywania.
2 – Wzmocnienie pozycji i praw pacjentów uznaje się za istotny element świadczenia opieki zintegrowanej, istnieją skuteczne polityki promocji praw pacjentów, ale pacjenci nie mają dostępu do informacji i danych dotyczących ich stanu zdrowia.
3 – Sprawy dotyczące świadczeń opieki zintegrowanej konsultuje się z pacjentami, którzy mają dostęp do informacji i danych dotyczących ich stanu zdrowia.
4 – Istnieją zachęty i narzędzia do motywowania i wspierania pacjentów, tak żeby angażowali się w proces podejmowania decyzji dotyczących ich stanu zdrowia.
5 – Pacjenci są w pełni zaangażowani w proces podejmowania decyzji dotyczących ich stanu zdrowia.