Wynajęcie sali konferencyjnej

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowskiej 17, zaprasza do złożenia wyceny usługi wynajęcia sali konferencyjnej na potrzeby projektu POZ Plus.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie