Poszukiwany ekspert

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowskiej 17, zaprasza do złożenia wyceny usługi, którego przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta, który pełnić będzie nadzór mentorski w zakresie monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej w ramach projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do 18 listopada 2019 r.

Ogłoszenie