Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie realizuje program pilotażowy POZ PLUS w dwóch placówkach: Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łące oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej. Ośrodki te działają w strukturze ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, który łącznie posiada ponad 40 placówek medycznych i 27 poradni specjalistycznych, 3 zakłady opieki długoterminowej i opiekę całodobową z zakresu pomocy doraźnej, rehabilitację leczniczą, diagnostykę obrazową, a także diagnostykę laboratoryjną. ZOZ Nr 2 w Rzeszowie działa od ponad 60 lat na terenie powiatu rzeszowskiego i świadczy usługi dla mieszkańców miasta Rzeszowa oraz całego powiatu. Z podstawową opieką zdrowotną docieramy do ponad 100 tys. pacjentów, co stanowi blisko 60% populacji powiatu rzeszowskiego. Z opieką specjalistyczną docieramy do kolejnych 50 tys. osób, co stanowi blisko 30% populacji powiatu. W ZOZ Nr 2 w Rzeszowie są zatrudnieni kompetentni lekarze z różnych specjalności oraz profesjonalny personel medyczny. Łącznie placówka zatrudnia ponad 800 pracowników.
WOZ w Wysokiej Głogowskiej cechuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla grupy społeczności wiejskiej. Stąd mocną stroną zespołu POZ PLUS jest znajomość grona mieszkańców, a dzięki temu także ich potrzeb, problemów i żądań. Na WOZ w Wysokiej Głog. składa się: poradnia ogólna, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Ośrodek dzięki funkcjonowaniu w rozbudowanej strukturze ZOZ-u jest komplementarny z uwagi na udzielane świadczenia zdrowotne. Pacjenci mogą korzystać z szerokiego wachlarzu usług w ramach jednego zespołu opieki zdrowotnej.

Dane kontaktowe:
Winiarska-Kubas Małgorzata – Koordynator POZ PLUS
Pastuła Katarzyna – Koordynator POZ PLUS
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej
36-061 Wysoka Głogowska 327
nr tel.:  17 85 16 308
e-mail: wysokaglogowska@zoz2.pl
www.zoz2.pl

zoz2wysoka_glog_1wysoka_glog_2