Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łące

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie realizuje program pilotażowy POZ PLUS w dwóch placówkach: Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łące oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej. Ośrodki te działają w strukturze ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, który łącznie posiada ponad 40 placówek medycznych i 27 poradni specjalistycznych, 3 zakłady opieki długoterminowej i opiekę całodobową z zakresu pomocy doraźnej, rehabilitację leczniczą, diagnostykę obrazową, a także diagnostykę laboratoryjną. ZOZ Nr 2 w Rzeszowie działa od ponad 60 lat na terenie powiatu rzeszowskiego i świadczy usługi dla mieszkańców miasta Rzeszowa oraz całego powiatu. Z podstawową opieką zdrowotną docieramy do ponad 100 tys. pacjentów, co stanowi blisko 60% populacji powiatu rzeszowskiego. Z opieką specjalistyczną docieramy do kolejnych 50 tys. osób, co stanowi blisko 30% populacji powiatu. W ZOZ Nr 2 w Rzeszowie są zatrudnieni kompetentni lekarze z różnych specjalności oraz profesjonalny personel medyczny. Łącznie placówka zatrudnia ponad 800 pracowników.

WOZ w Łące cechuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla grupy społeczności wiejskiej. Stąd mocną stroną zespołu POZ PLUS jest znajomość grona mieszkańców, a dzięki temu także ich potrzeb, problemów i żądań. Na WOZ w Łące składa się:  poradnia ogólna, stomatologiczna, gabinet dziecięcy, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Atutem Ośrodka w Łące jest posiadanie na miejscu gabinetu fizjoterapii, co ułatwia pacjentom korzystanie z tego rodzaju świadczeń bez konieczności przemieszczania się do innych miejscowości. Ośrodek dzięki funkcjonowaniu w rozbudowanej strukturze ZOZ-u jest komplementarny z uwagi na udzielane świadczenia zdrowotne. Pacjenci mogą korzystać z szerokiego wachlarzu usług w ramach jednego zespołu opieki zdrowotnej.

Dane kontaktowe:
Przewrocka Barbara – Koordynator POZ PLUS
Przyboś Wanda – Koordynator POZ PLUS
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łące
36-004 Łąka 224b
nr tel.: 17 77 21 265
e-mail: laka@zoz2.pl
www.zoz2.pl

zoz2laka_1laka_2