Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej


Pobierz

Tytuł: Wdrożenie Projektu POZ Plus – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Streszczenie: Raport dotyczący planu monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej
opracowano na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Bank Światowy
w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie
do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II
Faza pilotażowa – model POZ PLUS”