„VITAPOL”

Obraz1

vitapol, ubezpieczanie zdrowotne, systemy zabezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń, rozliczanie kosztów, ekuz, listy oczekujących, rozliczanie świadczeń rzeczowych, ue, prawo do świadczeń zdrowotnych, rozliczanie, udzielanie świadczeń

Projekt „Przygotowanie procedur wewnętrznych oraz narzędzi polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego do stosowania przepisów wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – VITAPOL” (TF 2004).

W projekcie, finansowanym przez Unię Europejską, obok Polski brały udział Hiszpania i Wielka Brytania. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Obok celu wymienionego w tytule projektu pracowano także nad przygotowaniem instytucji ubezpieczenia zdrowotnego do wykonywania zadań w dziedzinie określania prawa do świadczeń, ich udzielania i rozliczania kosztów oraz nad wdrożeniem zasad swobodnego przepływu osób i usług w kwestiach dotyczących świadczeń zdrowotnych.W projekcie znalazło się 6 zagadnień: przygotowanie polskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) skoordynowanej z kartą europejską; opracowanie systemu monitorowania dostępu do świadczeń wysokokosztowych i wysoko wyspecjalizowanych, finansowanych przez NFZ (zarządzanie listami oczekujących); przegląd polskiego systemu ustalania kosztów, szczególnie procedur medycznych w nagłych przypadkach; przygotowanie Funduszu do rozliczania świadczeń rzeczowych, udzielanych w Polsce obywatelom innych państw UE; opracowanie planu strategicznego w zakresie wymiany pacjentów między Polską a państwami UE; przegląd zagadnień prawnych rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości w dziedzinie świadczeń zdrowotnych.Głównym celem projektu było przygotowanie instytucji ubezpieczenia zdrowotnego do zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń zdrowotnych, a także ich udzieleniem i rozliczaniem.