Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia oferty na usługi tłumaczeniowe na potrzeby Centrali NFZ, w tym projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Europejski Fundusz Społeczny i Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego)

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

Umowa zostanie zawarta na okres do końca grudnia 2016 r.

Kryterium oceny ofert cena (100% wagi oceny).

Oferty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres AkademiaNFZ@nfz.gov.pl w terminie do 3.11.2016r.

Opis przedmiotu zamówienia