Usługi eksperckie i wsparcie edukacyjne

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje ekspertów oraz podmiotów do współpracy w zakresie wsparcia edukacyjnego.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie

Oferty z podaniem zakresu, którego dotyczą, proszę przesyłać do dnia 1.09.2017 r. na adres koordynowana@nfz.gov.pl

Składanie ofert w ramach zakresu drugiego zostaje przedłożone do 5 września br.