Usługa przygotowania publikacji edukacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania i zaprezentowania publikacji edukacyjnej dla realizatorów pilotażu POZ PLUS oraz założenie grupy zamkniętej na Facebooku dla realizatorów pilotażu POZ PLUS oraz jego administracja przez 3 miesiące (90 dni kalendarzowych), w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Deklaracja Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 2 – Konspekt

Załącznik nr 1 – OPZ

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

Notatka wybór oferty