Zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia: „Do badań bilansowych są kwalifikowani pacjenci z danej grupy wiekowej oraz pacjenci, którzy w okresie 12 miesięcy przed wykonaniem potencjalnego bilansu nie odbyli wizyty u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ, lekarza specjalisty w ramach AOS), ani nie byli hospitalizowani i nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych (z zakresu badań bilansowych i innych programów profilaktycznych, w tym ChUK)” W związku z powyższym: czy możliwa jest korekta (in minus) minimalnej liczby bilansów koniecznych do przeprowadzenia, po otrzymaniu od Funduszu informacji o w/w pacjentach? Zgodnie z przepisami w ofercie została wskazana wymagana liczba bilansów określona jako liczba osób w wieku pomiędzy 20 a 65 r.ż. pozytywnie zweryfikowana w miejscu udzielania świadczeń, wskazanym do oferty na dzień 01.01.2018 r.?

Nie przewiduje się aneksowania umowy w zakresie korekty (in minus) minimalnej liczby bilansów zapisanych w umowie.