Według zał. 2a porada edukacyjna ma być związania ze zmianami IPOM jak rozumieć wycenę za zestaw 2 porad w załączniku 2b?

Celem porady edukacyjnej jest poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie oraz sposobach radzenia sobie z nią w trakcie jej trwania. Elementem tej porady jest uświadamianie celowości przyjętego IPOM i wynikającego z niego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
Pierwsza porada edukacyjna jest sprawozdawana jako produkt statystyczny, natomiast druga porada edukacyjna jako produkt rozliczeniowy.