W załączniku 1a Zarządzenia Prezesa NFZ tabela 1 – Macierz w zestawieniu czynniki ryzyka/warunki kwalifikujące do badania – jest wymienionych po kilka czynników przy każdym badaniu. Jak należy to interpretować?

Wystąpienie minimum jednego czynnika ryzyka jest warunkiem kwalifikującym do badania w ramach bilansu pogłębionego w danym przedziale wiekowym i wskazanej płci. I tak dla spirometrii mamy 5 czynników ryzyka, z tego każdy z osobna daje podstawę wykonania badania.
Nie ma znaczenia położenie znaczników płci (kwestia niejednolitego wyjustowania w pionie) Należy przyjąć, że warunki zarówno pojedynczo jak i po kilka są przesłanką do wykonania badania w danym przedziale wiekowym.
Dodatkowa, szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie Akademii NFZ w zakładce POZ PLUS