Udzielanie świadczeń – zakończenie pilotażu POZ PLUS

 • Z dniem 30.09.2021 r. należy zakończyć realizację wszystkich świadczeń w pilotażu POZ PLUS. Wydawanie opisów badań może odbywać się po tym terminie.
 • Świadczenia wykonane po 30.09.2021 r. będą kosztem niekwalifikowalnym.
 • W przypadku pacjentów, którzy wymagają ponownej konsultacji specjalistycznej
  po 30.09.2021 r. konieczne jest wystawienie skierowania do specjalisty w AOS (ścieżka tradycyjna, obowiązująca na zasadach ogólnych).
 • Pacjent z ustalonym planem leczenia powinien kontynuować leczenie w POZ zgodnie
  z ustalonym harmonogramem w ramach stawki kapitacyjnej. W przypadku gdy pacjent wymaga diagnostyki lub konsultacji specjalistycznej spoza koszyka świadczeń gwarantowanych POZ, należy go skierować do AOS. Jeśli jest to pacjent ze schorzeniem przewlekłym, o którym mowa w zał. nr 20 do Zarządzenia POZ (177/2019/DSOZ z późn. zm.), może być ewentualnie objęty finansowaniem z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika korygującego (stawka 3,2).
 • Pacjent, który otrzymuje skierowanie do specjalisty w AOS, będzie potraktowany jako pierwszorazowy, jeżeli w okresie 730 dni poprzedzających świadczenie nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie, na który otrzymał skierowanie. Zgonie z zasadami zawartymi w zarządzeniu AOS (Nr 182/2019/DSOZ, z późn. zm.; § 2. 1. Pkt 21)
 • W przypadku, kiedy pacjent zgłosi się na bilans w dniu 30.09.2021 r. obowiązuje termin 30.09.2021 r. jako data zamknięcia bilansu. Ewentualna wizyta edukacyjna powinna odbyć się w dniu podsumowania bilansu.
 •  Wizyty kontrolne po 30.09.2021 r. powinny być realizowane w ramach stawki kapitacyjnej POZ, w tym współczynnik 3.2.