SIMP – w jakim zakresie biorąc pod uwagę udostępnioną przez Państwa dokumentację integracyjną taka integracja dla POZ Plus miałaby się odbyć? ZIP – integracja jest  niemożliwa. Czy te pieniądze można zatem przeznaczyć na coś innego?

Integracja w zakresie SIMP oraz ZIP będzie miała miejsce w 2019 roku i wtedy będzie można rozliczyć kwoty przeznaczone na to dostosowanie.